Sąd Rejonowy w Przysusze

KOMUNIKAT O DZIAŁANIACH PODJĘTYCH W CELU ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONOWIRUSA SARS-COV-2

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne obywateli oraz w związku z koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2  informujemy, że:

  1. Zgodnie z wydanym w dniu 12 marca 2020 r. zarządzeniem Adm. 021 -6/20 Dyrektora Sądu Okręgowy w Radomiu i Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze z dniem 13 marca 2020 roku wstrzymuje do odwołania bezpośrednią osobistą obsługę Interesantów przyjmowanych przez Prezesa, Przewodniczących Wydziałów Sądu Rejonowego w Przysusze, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej  oraz Sekretariaty Wydziałów, Samodzielną Sekcję Administracyjną oraz Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Przysusze, a także osób, które nie są wezwane przez Sąd do osobistego stawiennictwa na wyznaczonych rozprawach.
    W celu uzyskania informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego i drogą elektroniczną z wykorzystaniem danych kontaktowych dostępnych poniżej.  Zachęcamy do korzystania z informacji o stanie sprawy publikowanych dla zarejestrowanych użytkowników w Portalu Informacyjnego .
  2. Osoby wezwane na rozprawę (np. w charakterze świadka, uczestników postępowania, pełnomocników, obrońców, świadków), które wróciły z kraju/rejonu uznawanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem są proszone o niezwłoczne przekazanie tej informacji.

W informacji należy zaznaczyć, iż w ten sposób usprawiedliwiają Państwo swoje niestawiennictwo w Sądzie oraz podać:

•          sygnaturę sprawy,
•          imię i nazwisko osoby wezwanej,
•          status w sprawie
•          kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy
•          termin rozprawy, na który jesteście Państwo wezwani.

I Wydział Cywilny – 48 675 5070, 48 675 5071
e-mail: cywilny@przysucha.sr.gov.pl

II Wydział Karny – 48 75 0362
e-mail: karny@przysucha.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich – 48 675 5072
e-mail: rodzinny@przysucha.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych – 48 675 5174
e-mail: księgi@przysucha.sr.gov.pl

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej – 48 675 2009
e-mail: kuratorzy@przysucha.sr.gov.pl

z zaznaczeniem, iż w ten sposób usprawiedliwiają swoje niestawiennictwo w Sądzie, bądź  na adres e-mail:  administracja@przysucha.sr.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 12.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry