Sąd Rejonowy w Przysusze

Odwołanie wstrzymania wysyłki wszelkich pism sądowych, z doręczaniem których związane jest rozpoczęcie biegu terminów procesowych

ZARZĄDZENIE
Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze
Nr Adm. 021 – 23/20
z dnia 25 maja 2020 roku
sprawie odwołania wstrzymania wysyłki wszelkich pism sądowych, z doręczaniem których związane jest rozpoczęcie biegu terminów procesowych 

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz utrzymywaniem w dalszym ciągu stanu epidemii, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sądu Rejonowego w Przysusze i stopniowego przywracania pracy Sądu w pełnym zakresie na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Z 2020 r., poz.365 t.j. ze zm.) oraz art. 22 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019 r., poz. 1239 t.j. ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-Co-V-2 (Dz.U. 2020 r., poz.325),  art. 207 § 1 Kodeksu pracy (Dz.U.2019 r., poz.1040 t.j. ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 r., poz. 491 ze zm.), ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r., poz. 374 ze zm.), ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-V-2 (Dz. U. Z 2020 r., poz. 875) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 87)zarządzam co następuje:

§ 1

Odwołuję wstrzymanie  wysyłki wszelkich pism sądowych, z doręczaniem których związane jest rozpoczęcie biegu terminów procesowych .

§ 2

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu Rejonowego w Przysusze oraz przed wejściem do budynków Sądu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES SĄDU REJONOWEGO
Waldemar Żytniak

Metadane

Data publikacji : 27.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry