Sąd Rejonowy w Przysusze

Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 r.

Zarządzenie Nr Adm-021-5/21
Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze  i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu
z dnia 11 lutego 2021 roku
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 r.

          Na podstawie art. 22§1 pkt 1 lit.a art. 31a§1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020r. poz. 2072) w związku z §39 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1141 ze zm.) i na podstawie art. 130§2 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.) w związku z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 26.09.1982r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 537) w związku z art. 18 ustawy z dnia 18.12.1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. z 2018r. poz. 577)
zarządza się co następuje:

 §1

Ustala się dzień 04 maja 2021 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Przysusze w zamian za święto przypadające w dniu 01 maja 2021 roku (sobota) tj. w dniu wolnym od pracy.  

§2

Ustala się dzień 24 grudnia 2021 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Przysusze w zamian za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 roku (sobota) tj. w dniu wolnym od pracy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                DYREKTOR                                                               PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO W RADOMIU                     SĄDU REJONOWEGO W PRZYSUSZE
                Jan Kulig                                                          Waldemar Żytniak

Metadane

Data publikacji : 22.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry