Sąd Rejonowy w Przysusze

https://www.przysucha.sr.gov.pl/sr2/ogloszenia/aktualnosci/5624,Zarzadzenie-w-sprawie-udostepniania-danych-za-posrednictwem-Portalu-Informacyjne.html
2023-03-21, 14:59

Zarządzenie w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego

ZARZĄDZENIE
Nr Adm-021- 21/2021
Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze
z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej,
określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających

Metadane

Data publikacji : 28.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony