Sąd Rejonowy w Przysusze

Pomoc Pokrzywdzonym Przestępstwem

OŚRODEK POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS nieprzerwanie od 2009 roku świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W roku 2018 oferta poszerzona została o nowe formy pomocy oraz uwzględnia nie tylko osoby pokrzywdzone przestępstwem ale również świadków oraz osoby im najbliższe.

Obecnie pomoc świadczona jest w oparciu o trzy ośrodki na terenie Małopolski:

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Krakowie

Adres
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków

Dane kontaktowe
tel. 12 421 22 88
e-mail: pokrzywdzeni.krakow@op.pl
www: www.krafos.pl

Godziny dyżurów osobistych osób pierwszego kontaktu
Poniedziałek – 08:00 – 15:00
Wtorek – 08:00 – 15:00
Środa – 13:00 – 20:00
Czwartek – 08:00 – 15:00
Piątek – 08:00 – 15:00
Sobota – 08:00 – 12:00

Godziny dyżurów telefonicznych osób pierwszego kontaktu
Dyżur pod numerem telefonu: 12 421 22 88
Poniedziałek – 15:00 – 18:00
Wtorek – 15:00 – 18:00
Środa – 08:00 – 13:00
Czwartek – 15:00 – 18:00
Piątek – 15:00 – 18:00
Sobota – 12:00 – 15:00

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Oświęcimiu

Adres
Ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim
(w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie)

Dane kontaktowe
tel. 504 704 266
e-mail: oswiecim@krafos.pl
www: www.krafos.pl

Godziny dyżurów osobistych osób pierwszego kontaktu
Poniedziałek – 08:00 – 15:00
Wtorek – 08:00 – 15:00
Środa – 13:00 – 20:00
Czwartek – 08:00 – 15:00
Piątek – 08:00 – 15:00
Sobota – 08:00 – 12:00

Godziny dyżurów telefonicznych osób pierwszego kontaktu
Dyżur pod numerem telefonu: 12 421 22 88
Poniedziałek – 15:00 – 18:00
Wtorek – 15:00 – 18:00
Środa – 08:00 – 13:00
Czwartek – 15:00 – 18:00
Piątek – 15:00 – 18:00
Sobota – 12:00 – 15:00

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Dąbrowie Tarnowskiej

Adres
ul. Szpitalna 1A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
(w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie)

Dane kontaktowe
tel. 504 704 933
e-mail: dabrowa@krafos.pl
www: www.krafos.pl

Godziny dyżurów osobistych osób pierwszego kontaktu
Poniedziałek – 08:00 – 15:00
Wtorek – 08:00 – 15:00
Środa – 13:00 – 20:00
Czwartek – 08:00 – 15:00
Piątek – 08:00 – 15:00
Sobota – 08:00 – 12:00

Godziny dyżurów telefonicznych osób pierwszego kontaktu
Dyżur pod numerem telefonu: 12 421 22 88
Poniedziałek – 15:00 – 18:00
Wtorek – 15:00 – 18:00
Środa – 08:00 – 13:00
Czwartek – 15:00 – 18:00
Piątek – 15:00 – 18:00
Sobota – 12:00 – 15:00

Formy pomocy skierowane do osób pokrzywdzonych oraz osób im najbliższych:
1. Pomoc prawna, mediacja
2. Pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
3. Pomoc psychologiczna, psychoterapia;
4. Pomoc osoby pierwszego kontaktu;
5. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
6. Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
7. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
8. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
9. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
10. Usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
11. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10 art. 36 ust 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości;
12. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
13. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Formy pomocy skierowane do świadków oraz osób im najbliższych:
1. Pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;
2. Pomoc psychologiczna oraz pomoc osoby pierwszego kontaktu.

Metadane

Data publikacji : 13.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry