Sąd Rejonowy w Przysusze

Dostęp do informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się do Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze mailem na adres administracja@przysucha.sr.gov.pl lub pocztą na adres Al. Jana Pawła II 11, 26-400 Przysucha.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej nie musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Informacja udzielana jest niezwłocznie w formie wskazanej przez wnioskodawcę (mailem lub korespondencyjnie).

Zasady udzielania informacji publicznej zawarte są w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm)

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Metadane

Data publikacji : 11.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Chylak Robert

Opcje strony

do góry