Sąd Rejonowy w Przysusze

Kontrole przeprowadzone w sądzie

Kontrole przeprowadzone w Sądzie Rejonowym w Przysusze przez instytucje lub zewnętrzne organy kontroli

L.p. Instytucja lub
organ kontrolujący
Temat kontroli Dokumenty Lokalizacja
dokumentu
1. ARCHIWUM PAŃSTWOWE
W RADOMIU 
Kontrola
archiwum
zakładowego 
protokół z
kontroli 
Link do dokumentu
2.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH  RADOM

Wydział Kontroli  Płatników Składek 
Prawidłowość i rzetelność obliczania
składek na ubezpieczenia społeczne
oraz innych składek …. 

Protokół

kontroli 
Link do dokumentu 
3.        
4.        

Metadane

Data publikacji : 26.04.2018
Data modyfikacji : 23.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry