Sąd Rejonowy w Przysusze

Plan działalności Sądu Rejonowego w Przysusze na rok 2013

  Część A: Najważniejsze cele do realizacji w 2013 roku
 

 

 
 
Lp.
 
 
Cel
Mierniki określające stopień realizacji celu
 
Najważniejsze zadania służące realizacji celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
 
Nazwa
Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan
1
2
3
4
5
6
1.
Zwiększanie sprawności postępowań sądowych oraz stopniowe ograniczanie zaległości sądowych
 
 
Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Średni czas trwania postępowania w sprawach cywilnych i karnych (z wyłączeniem spraw wieczystoksięgowych (w miesiącach).
90,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,5
1/ Wdrażanie i doskonalenie nowego modelu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w tym :
- doskonalenie menadżerskiego modelu zarządzania, polegającego m.in. na wdrożeniu nowego modelu zarządzania finansami Sądu.
2/ Realizacja projektów informatycznych mających na celu usprawnienie funkcjonowania sądownictwa :
- kontynuacja działań dot. wdrożenia w sądach powszechnych Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK)
- kontynuacja centralnego systemu zakupów zintegrowanego z ZSRK
3/ Koncentracja wysiłków i zasobów na opanowaniu wpływu spraw w każdym pionie orzeczniczym oraz na zmniejszeniu wskaźnika zaległości spraw tzw. „starych”.
4/ Sprawowanie bieżącej kontroli nad terminowym sporządzaniem uzasadnień przez sędziów oraz obciążaniem orzeczników w pionach
orzeczniczych.
5/ Utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej.
6/ Prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej poprzez prawidłowy rozdział etatów orzeczniczych i urzędniczych.
 
1. Raport „Polska 2030 Wyzwania rozwojowe”.
 
2. „Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności”
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju.
 
3. Sprawne Państwo 2011-2020.
 
4. Strategia Rozwoju Kraju 2020.
 
5. Strategia Informatyzacji Resortu Sprawiedliwości na lata 2009-2014
2.
Ułatwianie dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości oraz wzmacnianie ochrony prawnej obywateli
 
 
1/ Promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
 
 


 
1. Raport „Polska 2030 Wyzwania rozwojowe”.
 
2. „Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności”
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju
 
3. Sprawne Państwo 2011-2020.
 
4. Strategia Rozwoju Kraju 2020
 
 
 
 
 
 
Prezes Sądu Rejonowego
Przysucha, 31 grudnia 2012                                                                                                                                                    
Krzysztof Duchnik

Metadane

Data publikacji : 15.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry