Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku

ZARZĄDZENIE
PREZESA SĄDU REJONOWEGO W PRZYSUSZE I
DYREKTORA SĄDU OKRĘGOWEGO W RADOMIU
z dnia 07 marca 2017 roku
Nr Adm-021-4/17
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku

Rejestr zmian dla: Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku