Zarządzenie w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego

ZARZĄDZENIE
Nr Adm-021- 21/2021
Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze
z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej,
określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających

Rejestr zmian dla: Zarządzenie w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-28
Publikacja w dniu:
2021-07-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-28
Publikacja w dniu:
2021-07-28
Opis zmiany:
b/d