Wstrzymania do odwołania wysyłki wszelkich pism sądowych

ZARZĄDZENIE
Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze
z dnia 18 marca 2020 roku
Nr Adm. 021 – 12/20
w sprawie wstrzymania od dnia 18 marca 2020 roku do odwołania wysyłki wszelkich pism sądowych, z doręczeniem których związane jest rozpoczęcie biegu terminów sądowych z wyłączeniem spraw pilnych, egzekucyjnych i wieczystoksięgowych

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-Co V-2, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1, art. 37a § 1, i art. 54 § 2, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 365) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i 15, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1141 ze zm.), a także przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r.                             o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem               i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz. 374) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 r., poz. 433)
zarządza się co następuje:

§ 1

Wstrzymuje się w okresie od dnia 18 marca 2020 roku do odwołania wysyłkę wszelkich pism sądowych, z doręczeniem których związane jest rozpoczęcie biegu terminów procesowych, z wyłączeniem spraw pilnych wskazanych                     w Zarządzeniu Adm. 021 – 8/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze z dnia 13 marca 2020 roku, egzekucyjnych i wieczystoksięgowych.

§2

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Przysusze, na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu Rejonowego w Przysusze oraz przed wejściem do budynków Sądu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES SĄDU REJONOWEGO
w/z
SSR Wojciech Szczepański

Rejestr zmian dla: Wstrzymania do odwołania wysyłki wszelkich pism sądowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
2020-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
2020-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
2020-03-19
Opis zmiany:
b/d