V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH

ul. Skarbowa 3
tel./fax 48 675 51 74
e-mail: ksiegi@przysucha.sr.gov.pl

Przewodniczący:
Robert Kosno - starszy referendarz sądowy
tel. 48 675 52 23
Pokój nr 3 

Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 10-12.

Kierownik sekretariatu:
Halina Chojnacka
tel./fax 48 675 51 74
Pokój nr 2 

Sędziowie orzekający:
SSR Wojciech Szczepański
Referendarz sądowy Robert Kosno

Właściwość miejscowa:
miasto: Przysucha oraz gminy: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów, Wieniawa i Wolanów.

Przyjęcia intereesantów:
Poniedziałek-Piątek od 900 do 1500
Poniedziałek dodatkowo od 1530 do 1800

Rejestr zmian dla: V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH