Pomoc dla niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE  
Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze
z dnia 25 września 2015 roku
nr Adm-021-23/15

w sprawie wyznaczenia przewodników do opieki i pomocy niepełnosprawnym interesantom w Sądzie Rejonowym w Przysusze

Z  uwagi na fakt, iż Sąd Rejonowy w Przysusze ma siedzibę w trzech budynkach: przy Al. Jana Pawła II 11, ul. Staszica 11, ul. Skarbowej 3 i każdy z tych obiektów posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym,  w celu zapewnienia właściwej organizacji pracy Sądu

z a r z ą d z a m :

1/ Wyznaczenie z dniem 01 października 2015 roku  Zespołu przewodników do opieki i pomocy niepełnosprawnym interesantom w składzie:

Dla budynku przy Al. Jana Pawła II 11
-  Wiesława Pająk
-  Joanna Skomorowska

Dla budynku przy ul. Staszica 11
- Jolanta Wasiak
- Jolanta Suwisz

Dla budynku przy ul. Skarbowej 3      
-  Małgorzata Zabroń
-  Magdalena Jankowska

2/  Koordynację pracy Zespołu powierzam Pani Elżbiecie Turek – Specjaliście ds. administracyjnych w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Przysusze.
 3/ Treść zarządzenia wraz ze szczegółową informacją dotyczącą kontaktu z przewodnikami należy zamieścić w witrynie internetowej Sądu Rejonowego w Przysusze.
4/ Traci moc zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze z dnia 29 marca 2011 roku nr Adm-021-4/11.
5/ Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2015  roku.


PREZES
Krzysztof Duchnik

 

 

Kontakt do przewodników :

Budynek przy Al. Jana Pawła II
Wiesława Pająk                 -  II Wydział Karny    tel. 48 675 0362
Joanna Skomorowska       -  Samodzielna Sekcja Administracyjna tel. 48 675 0371

Budynek przy ul. Staszica 11
Jolanta Wasiak         –  I Wydział Cywilny   tel. 48 675 5071
Jolanta Suwisz           –  III Wydział Rodzinny i Nieletnich   tel. 48 675 5072

Budynek przy ul. Skarbowej 3
Małgorzata Zabroń              –  V Wydział Ksiąg Wieczystych       tel. 48 675 5174
Magdalena Jankowska         -  V Wydział Ksiąg Wieczystych       tel. 48 675 5174

Koordynacja pracy Zespołu:
Elżbieta Turek – Samodzielna Sekcja Administracyjna - tel. 48 675 0371

Planując przybycie do Sądu należy zadzwonić i umówić się z przewodnikiem lub będąc pod siedzibą Sądu (Al. Jana Pawła II 11, ul. Staszica 11) wyrazić za pośrednictwem pracownika ochrony prośbę o przywołanie przewodnika.