Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • I Ns 149/19

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt sprawy I Ns 149/19 toczy się postępowanie z wniosku Huberta Nowaka s. Eugeniusza o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności ruchomości w postaci ciągnika C-360, rok produkcji 1970, numer silnika S4001 00061280. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tej ruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 330/19

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 330/19 toczy się postępowanie z wniosku Teresy Matrackiej o stwierdzenie nabycia na własność przez zasiedzenie zabudowanej nieruchomości położonej w Goździkowie, gmina Gielniów, powiat przysuski, złożonej z działek o numerach ewidencyjnych: 369, 665, 757, 1170, 1269 o łącznej powierzchni 3,3000 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za Nr kancelaryjnym GK.III.6621.22.77.2019 na rzecz posiadacza samoistnego- Teresę Matracką z d. Bocheńską córkę Władysława i Heleny. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • III RC 30/19

  Na mocy art. 144 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adwokata Adama Gazdy prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Przysusze, ul. Grodzka 16A/18  do  zastępowania w Sądzie Rejonowym w Przysusze III Wydział Rodzinny i Nieletnich dla Marty  Wieczorek  ostatnio zamieszkałej  ul. Sandomierska 13/58, 26-600 Radom  w sprawie z powództwa Emilii Wieczorek
  przeciwko Marcie Wieczorek
  o alimenty
  sygn. akt: III RC  30/19.
  Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.  

  Czytajwięcejo:
 • Lista wydarzeń związana z obchodami Tygodnia Mediacji

  w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu

  Lp.

  Data

   

  Miejsce

  Organizator

  Działanie

   

  1

   

  15.10.2019 r.

  Sąd Rejonowy w Przysusze,

  26-400 Przysucha ul. Staszica 11

   

  Pokój nr  17  (I piętro)

   

  Sąd Rejonowy w Przysusze

   

  Spotkanie z mediatorem. Celem spotkania ma być promowanie w środowisku alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

   

   Prezes
  Sądu Rejonowego w Przysusze

  Waldemar Żytniak