Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Sąd Rejonowy w Przysusze  w ramach obchodów  Tygodnia  Mediacji zaprasza w dniu 16 października 2018 roku w godzinach od 10 .00 do 12.00 na spotkanie z mediatorem z Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Radomiu-  Panią Ewa Szymańską- Jarosz.

  Spotkanie odbędzie w budynku Sądu Rejonowego w Przysusze przy Al. Jana Pawła II 11 – sala rozpraw Nr II (parter). Celem spotkania będzie promowanie w środowisku alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

  PREZES SĄDU REJONOWEGO
           Waldemar Żytniak

  Koordynator ds. mediacji
  SSR Iwona Andryszkiewicz - Żurowska

 • OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA MEDIACJI W DNIU 18 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

  ORAZ TYGODNIA MEDIACJI W DNIACH  15-19 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

   

  INFORMACJA

  Sąd Rejonowy w Przysusze informuje, że w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji ( w dniu 18 października 2018 roku) oraz Tygodnia Mediacji (w dniach 15-19 października 2018 roku)  organizuje dyżur, w ramach którego udzielane będą bezpłatne porady mediacyjne.

  W dniu 16 października 2018 roku w budynku Sądu Rejonowego w Przysusze przy Al. Jana Pawła II 11 (sala rozpraw Nr II - parter) w godzinach od  10.00 do 12.00 dyżur pełnić  będzie Mediator z Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Radomiu – Pani Ewa Szymańska-Jarosz.

   

  PREZES
  SĄDU REJONOWEGO W PRZYSUSZE
  Waldemar Żytniak

   

   

  Lista wydarzeń związana z obchodami Tygodnia Mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu

   

  Lp.

  Data

   

  Miejsce

  Organizator

  Działanie

   

  1

   

  16.X.2018 r.

   

  Sąd Rejonowy w Przysusze

  Al. Jana Pawła II 11

  (Sala rozpraw Nr II – parter)

   

  Sąd Rejonowy w Przysusze

   

  Spotkanie z mediatorem. Celem spotkania ma być promowanie w środowisku alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

   

   

                                                                                                                                                                               

   

   

  Dyżur Mediatora

  W budynku Sądu Rejonowego w Przysusze przy ul. Staszica 11, pokój nr 17 (I piętro),  w  pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 10:00 do 12:00 pełnić będzie dyżur mediator  z  Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Radomiu - pani Ewa Szymańska-Jarosz.

   

  http://www.mediacja.gov.pl/

 • Sąd Rejonowy w Przysusze  w ramach obchodów  Tygodnia  Mediacji zaprasza w dniu 16 października 2018 roku w godzinach od 10 .00 do 12.00 na spotkanie z mediatorem z Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Radomiu-  Panią Ewa Szymańską- Jarosz.

  Spotkanie odbędzie w budynku Sądu Rejonowego w Przysusze – sala rozpraw Nr II (parter). Celem spotkania będzie promowanie w środowisku alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

  PREZES SĄDU REJONOWEGO
           Waldemar Żytniak

  Koordynator ds. mediacji
  SSR Iwona Andryszkiewicz - Żurowska

 • I Ns 201/18

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 201/18 toczy się postępowanie z wniosku Anny Słodkowskiej z d. Bukarewicz córki Jana i Feliksy o stwierdzenie nabycia przez nią przez zasiedzenie własności zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Rozwady, gmina Gielniów, powiat przysuski, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 743 o pow. 0,2187 ha (dwadzieścia jeden arów osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za nr kancelaryjnym GK.III.6621.4.49.2018. Wzywa się osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 • I Ns 414/17

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt sprawy I Ns 414/17 toczy się postępowanie z wniosku Franciszki Jaźwic o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Jaźwicu synu Franciszka i Rozalii z d. Jędrasik, zmarłym w dniu 06 lutego 2017 roku w miejscowości Gościniec, powiat przysuski i tam mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu. Wzywa się spadkobierców wskazanego powyżej zmarłego, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Przysusze i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.