Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • I Ns 135/17

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 135/17 toczy się postępowanie z wniosku Tadeusza Wesołowskiego s. Jana z udziałem: Jadwigi Wesołowskiej, Gminy Rusinów, Zofii Bykowskiej, Jerzego Wesołowskiego, Stanisława Wesołowskiego, Mariana Wesołowskiego, Mariana i Anny małż. Kucharczyków, Krzysztofa i Barbary małż. Bazylak, Piotra i Kingi małż. Gawin, Krzysztofa i Stanisławy małż. Baranowskich, Bożeny Jelonek, Teresy Nogal, Spółki Rolno-Leśnej Wspólnoty Gruntowej wsi Nieznamierowice o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Nieznamierowicach, gmina Rusinów, powiat przysuski, złożonej z działek: nr 169 o pow. 0,43 ha przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za nr kancelaryjnym GK.III.6621.8.26.2017, nr 1355 o pow. 0,03 ha przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za nr kancelaryjnym GK.III.6621.8.34.2017, nr 59 i 557 o łącznej pow. 0,50 ha przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za nr kancelaryjnym GK.III.6621.8.29.2017, nr 1506 o pow. 0,14 ha przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za nr kancelaryjnym GK.III.6621.8.71.2017, a także nr: 1487/1 o pow. 0,1138 ha, 1487/2 o pow. 0,1150 ha, 1487/3 o pow. 0,1156 ha i 1487/4 o pow. 0,1163 ha przedstawionych na mapie podziału zaewidencjonowanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za numerem P.1423.2015.615 -przez posiadacza samoistnego Tadeusza Wesołowskiego. Wzywa się osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 • E-płatności - papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018

  Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyspiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 367/17

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt sprawy I Ns 367/17 toczy się postępowanie z wniosku Marianny Płużyńskiej z udziałem Barbary Stańczykowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Stańczykowskiej z domu Rokickiej córki Jana i Walerii, zmarłej w dniu 10 września 2004 roku w miejscowości Klwów, powiat przysuski i tam ostatnio stale zamieszkałej. Wzywa się spadkobierców wskazanej powyżej zmarłej, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Przysusze i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku

 • OŚWIADCZENIE

  OŚWIADCZENIE o stanie kontroli zarządczej Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu za rok 2017

  Czytajwięcejo: