Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

  ul. Staszica 11
  tel./fax 48 675 50 72
  e-mail: rodzinny@przysucha.sr.gov.pl

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 241/19

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 241/19 toczy się postępowanie z wniosku Grażyny i Andrzeja małżonków Grabińskich o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Rudno, gmina Borkowice, powiat przysuski, złożonej z działek o numerach ewidencyjnych: 175, 418, 489 i 555 o łącznej powierzchni 0,7600 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za Nr kancelaryjnym GK.III.6621.12.19.2019, a widniejącej jako własność Heleny Plaskota c. Szczepana, przez posiadaczy samoistnych- Grażyny i Andrzeja małż. Grabińskich. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 224/19

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 224/19 toczy się postępowanie z wniosku Zofii Wesołowskiej- Koselskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Kochanów, gmina Borkowice, powiat przysuski, złożonej z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 379, 432, 562, 564, 590, 763, 950, 956, 987, 1175, 1448, 1469 o łącznej powierzchni 1,3600 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za Nr kancelaryjnym: GK.III.6621.12.27.2019, przez posiadacza samoistnego- Zofię Wesołowską- Koselską. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 206/19

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 206/19 toczy się postępowanie z wniosku Urszuli Fidor o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Skrzyńsku, gmina Przysucha, powiat przysuski, złożonej z działek o numerach ewidencyjnych: 1308, 1549, 2502 i 2536 o łącznej powierzchni 1,2800 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za Nr kancelaryjnym GK.III.6621.65.81.2019 przez posiadaczy samoistnych- Urszulę i Mariana małż. Fidor. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo: