Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA MEDIACJI W DNIU 18 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

  ORAZ TYGODNIA MEDIACJI W DNIACH  15-19 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

   

  INFORMACJA

  Sąd Rejonowy w Przysusze informuje, że w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji ( w dniu 18 października 2018 roku) oraz Tygodnia Mediacji (w dniach 15-19 października 2018 roku)  organizuje dyżur, w ramach którego udzielane będą bezpłatne porady mediacyjne.

  W dniu 16 października 2018 roku w budynku Sądu Rejonowego w Przysusze przy Al. Jana Pawła II 11 (sala rozpraw Nr II - parter) w godzinach od  10.00 do 12.00 dyżur pełnić  będzie Mediator z Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Radomiu – Pani Ewa Szymańska-Jarosz.

   

  PREZES
  SĄDU REJONOWEGO W PRZYSUSZE
  Waldemar Żytniak

   

   

  Lista wydarzeń związana z obchodami Tygodnia Mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu

   

  Lp.

  Data

   

  Miejsce

  Organizator

  Działanie

   

  1

   

  16.X.2018 r.

   

  Sąd Rejonowy w Przysusze

  Al. Jana Pawła II 11

  (Sala rozpraw Nr II – parter)

   

  Sąd Rejonowy w Przysusze

   

  Spotkanie z mediatorem. Celem spotkania ma być promowanie w środowisku alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

   

   

                                                                                                                                                                               

   

   

  Dyżur Mediatora

  W budynku Sądu Rejonowego w Przysusze przy ul. Staszica 11, pokój nr 17 (I piętro),  w  pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 10:00 do 12:00 pełnić będzie dyżur mediator.

   

  http://www.mediacja.gov.pl/

 • I Ns 457/18

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. I Ns 457/18 toczy się postępowanie z wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rdzuchowie z udziałem Gminy Potworów o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Rdzuchowie gm. Potworów, składającej się z działek o nr 89 o pow. 0,871 ha i nr 88/2 o pow. 0,0173 ha, przedstawionej na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr kancelaryjnym GK.III.6621.3.7.2018 przez posiadacza samoistnego-Ochotniczą Straż Pożarną w Rdzuchowie. Wzywa się osoby zainteresowane, a zwłaszcza właścicieli działki 89 położonej w Rdzuchowie, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się  i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 • I Ns 242/18

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygnaturą I Ns 242/18 toczy się postępowanie z wniosku Czesława i Marianny małż. Pakos z udziałem Mieczysława Pakosza, Janiny Pakos, Marka Zbigniewa Pakosa, Krzysztofa Pakosa, Jolanty Kwaśniewskiej, Sławomira Pakosa, Elżbiety Wolskiej, Anny Scharer, Małgorzaty Abou-Tara, Ewy Fidos, Stanisławy Pakos, Anny Wysoczyńskiej, Katarzyny Słotwińskiej, Małgorzaty Słotwińskiej, Doroty Sukiennik, Teresy Pakos, Wiesławy Plaskota, Katarzyny Pizon, Marzeny Seta, Tomasza Pakosa, Karoliny Pakos-Sterna, Apolonii Pakos, Piotra Pakosa, Małgorzaty Piaseckiej, Mirosława Czyżykowskiego, Janiny Dębskiej, Czesława Czyżykowskiego, Heleny Gago, Marianny Łochowskiej, Andrzeja Łochowskiego, Tadeusza Łochowskiego, Stefana  Łochowskiego, Marii Łochowskiej, Stanisława Łochowskiego, Jadwigi Pakosz, Piotra Pakosza, Grzegorza Pakosza, Marka Pakosa, Krzysztofa Pakosa, Marcina Pakosa, Marianny Nowosińskiej, Krystyny Chebdy, Jana Pakosa, Małgorzaty Wiśniewskiej, Jadwigi Mierzwa, Krzysztofa Mierzwa o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Kamieniu gm. Wieniawa, składającej się z działek o nr 446, 449, 726, 734, 746, 754, 772, 773, 872, 873, 1180, 1272, 1273, 1274, 1275, 1316 o łącznej pow. 7,04 ha, przedstawionych na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr kancelaryjnym GK.III.6621.9.32.2018,  udziału 1/7 we własności nieruchomości położonej w Kamieniu gm. Wieniawa, składającej się z działki nr 104 o pow. 1,74 ha, przedstawionej na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr kancelaryjnym GK.III.6621.9.34.2018, udziału 1/5 we własności nieruchomości położonej w Kamieniu gm. Wieniawa, składającej się z działki nr 153 i 564 o łącznej pow. 1,55 ha, przedstawionej na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr kancelaryjnym GK.III.6621.9.33.2018, przez posiadaczy samoistnych w postaci wnioskodawców. Wzywa się osoby zainteresowane, a zwłaszcza spadkobierców po Andrzeju i Zofii małż. Pakos oraz Józefie i Helenie małż. Pakos, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.