Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • I Ns 248/20

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt sprawy I Ns 248/20  toczy się postępowanie z wniosku Alior Bank S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Henryku Łękawskim synu Tadeusza i Bronisławy z d. Seta, zmarłym w dniu 29 grudnia 2018 roku w Przysusze, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Przysusze, powiat przysuski. Wzywa się spadkobierców wskazanego powyżej zmarłego, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Przysusze i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 30/20

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 30/20 toczy się postępowanie z wniosku Małgorzaty Gruszczyńskiej i Leszka Opiłowskiego o stwierdzenie nabycia przez nich przez zasiedzenie własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Klwowie, gm. Klwów, złożonej z działek o nr ewid. 246, 1400 i 1403 o łącznej pow. 0,7200 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za Nr kancelaryjnym GK.III.6621.32.10.2020 oraz zabudowanej nieruchomości położonej w Podczaszej Woli, gm. Klwów, złożonej z działek o nr ewid. 157, 268, 292, 304, 343, 344, 446/1, 483, 484, 497, 502, 507, 509, 510, 519, 529, 536 o łącznej pow. 8,4891 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za Nr kancelaryjnym GK.III.6621.32.11.2020 - których właścicielem zgodnie z AWZ jest Antoni Pęzik. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 284/19

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygnaturą I Ns 284/19 toczy się postępowanie z wniosku Kazimierza Włodarczyka, Krystyny Włodarczyk z udziałem m.in. Jolanty Fidos, Sylwestra Norka, Tadeusza Dobronia, Stanisława Dobronia, Zofii Ambrożek, Kazimierza Fidosa, Łukasza Gacka, Iwony Gacek, Anny Gębuś, Kazimierza Wojtala, Ewy Ec,  Wiesławy Wolskiej, Danuty Krasowskiej, Tomasza Lesiaka, Józefy Włodarczyk, Adama Włodarczyka, Tadeusza Włodarczyka, Bogumiły Wójcik, Kamili Fidos, Marianny Bugaj, Zofii Włodarczyk, Anny Lewandowskiej, Jarosława Włodarczyka, Urszuli Wełpa o zasiedzenie nieruchomości w Ruszkowicach gm. Borkowice, składającej się m.in. z działek nr 1394 o pow. 0,05 ha, przedstawionej na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr GK.III.6621.12.45.2019, nr  1297/2 i 1311 o łącznej pow. 0,0994 ha, przedstawionej na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr GK.III.6621.12.42.2019, nr 1299/2 o pow. 0,0097 ha, przedstawionej na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr GK.III.6621.12.43.2019, nr 1302/2 o pow. 0,0096 ha, przedstawionej na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr GK.III.6621.12.47.2019 przez Kazimierza Włodarczyka, Krystyny Włodarczyk. Wzywa się osoby zainteresowane, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 239/20

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 239/20 toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Werensa o stwierdzenie nabycia przez niego na własność przez zasiedzenie zabudowanej nieruchomości położonej w m. Janów, gmina Przysucha, powiat przysuski, złożonej z działek o numerach ewidencyjnych: 3093, 3230, 3257, 3295, 3325, 3457 i 3458 o łącznej pow. 0,5869 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za Nr kancelaryjnym GK.III.6621.65.39.2020. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego tj. Andrzeja Werensa- zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 313/20

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt sprawy I Ns 313/20 toczy się postępowanie z wniosku Stanisława Chabery o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierzu Edwardzie Łukasiewiczu synu Stanisława i Marianny z d. Chabiera/Chabera, zmarłym w dniu 19 sierpnia 2020 roku w Nowym Mieście nad Pilicą, a mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w m. Ceteń, gm. Odrzywół, powiat przysuski. Wzywa się spadkobierców wskazanego powyżej zmarłego, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Przysusze i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

  Czytajwięcejo: