Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

  • I Ns 281/18

    W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygnaturą I Ns 281/18 toczy się postępowanie z wniosku Bogusławy Kamińskiej z udziałem Marii Czyżykowskiej, Elżbiety Kacprzak, Marii Gutowskiej, Andrzeja Smagowskiego, Kazimierza Dębskiego, Marii Wojtunik, Adama Smagowskiego, Janiny Burskiej, Krystyny Karsznia, Danuty Wesołowskiej, Antoniego Smagowskiego, Stanisława Smagowskiego, Krystyny Drzemnickiej, Kazimierza Smagowskiego, Henryka Adama Czyżykowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Joannie Michalskiej z d. Smagowskiej, córce Tomasza i Franciszki, zmarłej 17 listopada 1994 r. w Sokolnikach Suchych i tam stale zamieszkałej przed śmiercią. Wzywa się spadkobierców Joanny Michalskiej, a w szczególności spadkobierców po Janie Smagowskim, synu Tomasza i Franciszki, zm. 28.07.1974 r., Wiesławie Smagowskim synu Tomasza i Franciszki, Walentym Smagowskim synu Tomasza i Franciszki, zm. 31.07.1972 r., aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i udowodnili swój interes prawny, gdyż w przeciwnym razie Sąd pominie ich jako spadkobierców.

  • I Ns 450/18

    W Sądzie Rejonowym w Przysusze w I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 450/18, toczy się postępowanie z wniosku Teresy Zagdańskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości składającej się z działek nr 5 i 6 o łącznej powierzchni 0,0900 ha, położonej w miejscowości Jakubów gm. Przysucha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za nr kancelaryjnym GK.III.6621.5.138.2018, przez posiadacza samoistnego Teresę Zagdańską. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w tym w szczególności spadkobierców Krystyny Siciarz, aby w terminie trzech miesięcy od opublikowania ogłoszenia, zgłosili swój udział w sprawie i udowodnili przysługujące im prawo do ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie na rzecz wnioskodawcy o ile zostanie ono udowodnione.