Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • I Ns 438/18

  Sąd Rejonowy w Przysusze I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 438/18 w dniu 12 kwietnia 2019 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po: Czesławie Kołazińskim nr PESEL 34011009370 s. Stanisława i Marianny zmarłym w dniu 09.06.2006r. w Blachowni, a ostatnio zamieszkałym w miejscowości Żuków nr 41, gmina Wieniawa oraz Mariannie Kołazińskiej nr PESEL 35110405023, c. Jana i Julii zmarłej w dniu 21.01.2013r. w Bytomiu, a ostatnio zamieszkałej w miejscowości Żuków nr 41, gmina Wieniawa.

  Każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 227/19

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt sprawy I Ns 227/19 toczy się postępowanie z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej w Przysusze o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierzu Janie Sołtysie synu Andrzeja i Zofii, zmarłym w dniu 24 czerwca 2016 roku w Przysusze, gm. Przysucha, powiat przysuski i tam mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu. Po spadkodawcy pozostał majątek w postaci lokalu mieszkalnego przy ul. Krętej 3 w Przysusze. Wzywa się spadkobierców wskazanego powyżej zmarłego, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Przysusze i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

  Czytajwięcejo: