Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

  • I Ns 356/18

    W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygnaturą I Ns 356/18 toczy się postępowanie z wniosku Marii Świercz z udziałem Iwony Skuza, Katarzyny Świerczyńskiej, Marcina Świercza o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Ninkowie gm. Borkowice, składającej się z działek o nr ew. 88 o pow. 0,51 ha i nr ew. 89 o pow. 0,14 ha, przedstawionej na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr kancelaryjnym GK.III.6621.1.73.2018 oraz nieruchomości położonej w Politowie gm. Borkowice, składającej się z działek o nr ew. 39 o pow. 0,29 ha, nr ew. 819 o pow. 0,20 ha, nr ew. 869 o pow. 0,37 ha, nr ew. 870 o pow. 0,03 ha, nr ew. 1154 o pow. 0,80 ha, nr ew. 1155 o pow. 0,17 ha, nr ew. 1159 o pow. 0,12 ha, przedstawionej na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr kancelaryjnym GK.III.6621.1.69.2018 przez posiadacza samoistnego-Marię Świercz. Wzywa się osoby zainteresowane, a zwłaszcza spadkobierców Zofii Wójcik z d. Wilk c. Andrzeja i Zofii, zm. 16.06.1979 r. w Politowie, a w szczególności spadkobierców po Stefanii Skórskiej z d. Wilk i Leokadii Głuch z d. Wilk, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się  i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione”.

  • I Ns 224/18

    W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygnaturą I Ns 224/18 toczy się postępowanie z wniosku Danuty Lubańskiej i Henryka Lubańskiego z udziałem Aliny Przerwa, Dariusza Przerwa, Emilii Szmalec, Sławomira Przerwa, Genowefy Lewandowskiej, Anny Anieli Maliszewskiej, Danuty Lubańskiej, Janiny Szerszeń, Krystyny Łączek, Dominika Przerwa, Jana Przerwa, Zbigniew Przerwa, Karoliny Broniarek, Bogusławy Furtak, Ewy Szcześniak, Stanisława Szymańczyka, Teresy Kobiałki, Jarosława Przerwa, Juliana Przerwa, Emilii Twardowskiej, Heleny Wiklak,  Czesława Przerwa o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Myślakowicach Kolonii gm. Odrzywół, składającej się z działek o nr ew. 204, 205, 446 o łącznej pow. 0,37 ha, przedstawionej na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr kancelaryjnym GK.III.6621.2.77.2017 przez posiadaczy samoistnych-Danutę i Henryka Lubańskich. Wzywa się osoby zainteresowane, a zwłaszcza spadkobierców Heleny z d. Przerwa, córki Marcina i Franciszki oraz Stefana, małżonków Szymańczyk, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się  i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione”.