Ogłoszenia dotyczące spraw

Artykuły

 • I Ns 241/19

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 241/19 toczy się postępowanie z wniosku Grażyny i Andrzeja małżonków Grabińskich o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Rudno, gmina Borkowice, powiat przysuski, złożonej z działek o numerach ewidencyjnych: 175, 418, 489 i 555 o łącznej powierzchni 0,7600 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za Nr kancelaryjnym GK.III.6621.12.19.2019, a widniejącej jako własność Heleny Plaskota c. Szczepana, przez posiadaczy samoistnych- Grażyny i Andrzeja małż. Grabińskich. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 224/19

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 224/19 toczy się postępowanie z wniosku Zofii Wesołowskiej- Koselskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Kochanów, gmina Borkowice, powiat przysuski, złożonej z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 379, 432, 562, 564, 590, 763, 950, 956, 987, 1175, 1448, 1469 o łącznej powierzchni 1,3600 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za Nr kancelaryjnym: GK.III.6621.12.27.2019, przez posiadacza samoistnego- Zofię Wesołowską- Koselską. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 206/19

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 206/19 toczy się postępowanie z wniosku Urszuli Fidor o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Skrzyńsku, gmina Przysucha, powiat przysuski, złożonej z działek o numerach ewidencyjnych: 1308, 1549, 2502 i 2536 o łącznej powierzchni 1,2800 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za Nr kancelaryjnym GK.III.6621.65.81.2019 przez posiadaczy samoistnych- Urszulę i Mariana małż. Fidor. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 187/18

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 187/18 toczy się postępowanie z wniosku Krzysztofa Biernata z udziałem: Witolda Biernata i Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o ustanowienie służebności drogi koniecznej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę ewidencyjną numer 356 położoną w miejscowości Bąków, gmina Rusinów, powiat przysuski, na rzecz każdoczesnego właściciela działki numer 270/1 położonej w miejscowości Bąków, gmina Rusinów. Wzywa się osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd ustanowi służebność drogi koniecznej, jeżeli zostaną spełnione przesłanki do jej ustanowienia.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 91/19

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 91/19 toczy się postępowanie z wniosku Zofii Osińskiej i Władysława Osińskiego- małżonków o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 1699, 2081 i 2320 o łącznej pow. 1,0800 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Gałki, gmina Rusinów, powiat przysuski, przedstawione na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za Nr kancelaryjnym GK.III.6621.72.23.2019, widniejące na właściciela Adama Piecyka s. Józefa-  przez posiadaczy samoistnych Zofię i Władysława małż. Osińskich. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 155/19

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. I Ns 155/19 toczy się postępowanie z wniosku Bogusławy Balcerak z udziałem Anny Piotrowskiej, Krzysztofa Matrackiego, Renaty Bolonek, Ewy Biskupskiej, Tomasza Sionka, Jadwigi Kucharskiej, Bartłomieja Sionka, Pawła Sionka, Łukasza Sionka, Adama Balceraka, Adriana Balceraka, Kamila Balceraka, Tomasza Balceraka o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Zygmuntowie gm. Gielniów, składającej się z działki nr 995/2 o pow. 0,20 ha, przedstawionej na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr kancelaryjnym GK.III.6621.22.43.2019 przez posiadacza samoistnego-Bogusławę Balcerak. Wzywa się osoby zainteresowane, a zwłaszcza właścicieli działki 995/2 położonej w Zygmuntowie, jak też spadkobierców Stanisława Pierzchały s. Wincentego i Józefy, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się  i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 122/19

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. I Ns 122/19 toczy się sprawa z wniosku Piotra Głuszyńskiego z udziałem Barbary Gabara, Janiny Włodarczyk, Aliny Szymaniuk, Krystyny Głuszyńskiej, Bogumiły Walasik, Marka Pawła Binkowskiego, Romana Wolskiego, Wandy Sobczak, Elżbiety Czubak, Andrzeja Wolskiego o uwłaszczenie nieruchomości położonej w msc. Długie gm. Potworów, składającej się z działki nr 271 o pow. 0,17 ha, przedstawionej na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr kancelaryjnym GK.III.6621.3.76.2018 na rzecz Józefa i Marianny Głuszyńskich. Wzywa się osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły się  i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi uwłaszczenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 457/18

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. I Ns 457/18 toczy się postępowanie z wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rdzuchowie z udziałem Gminy Potworów o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Rdzuchowie gm. Potworów, składającej się z działek o nr 89 o pow. 0,871 ha i nr 88/2 o pow. 0,0173 ha, przedstawionej na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr kancelaryjnym GK.III.6621.3.7.2018 przez posiadacza samoistnego-Ochotniczą Straż Pożarną w Rdzuchowie. Wzywa się osoby zainteresowane, a zwłaszcza właścicieli działki 89 położonej w Rdzuchowie, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się  i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia dotyczące spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-09
Publikacja w dniu:
2019-08-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-02
Publikacja w dniu:
2018-03-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-03
Publikacja w dniu:
2017-07-03
Opis zmiany:
b/d