Ogłoszenia dotyczące spraw

Artykuły

 • I Ns 135/17

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 135/17 toczy się postępowanie z wniosku Tadeusza Wesołowskiego s. Jana z udziałem: Jadwigi Wesołowskiej, Gminy Rusinów, Zofii Bykowskiej, Jerzego Wesołowskiego, Stanisława Wesołowskiego, Mariana Wesołowskiego, Mariana i Anny małż. Kucharczyków, Krzysztofa i Barbary małż. Bazylak, Piotra i Kingi małż. Gawin, Krzysztofa i Stanisławy małż. Baranowskich, Bożeny Jelonek, Teresy Nogal, Spółki Rolno-Leśnej Wspólnoty Gruntowej wsi Nieznamierowice o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Nieznamierowicach, gmina Rusinów, powiat przysuski, złożonej z działek: nr 169 o pow. 0,43 ha przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za nr kancelaryjnym GK.III.6621.8.26.2017, nr 1355 o pow. 0,03 ha przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za nr kancelaryjnym GK.III.6621.8.34.2017, nr 59 i 557 o łącznej pow. 0,50 ha przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za nr kancelaryjnym GK.III.6621.8.29.2017, nr 1506 o pow. 0,14 ha przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za nr kancelaryjnym GK.III.6621.8.71.2017, a także nr: 1487/1 o pow. 0,1138 ha, 1487/2 o pow. 0,1150 ha, 1487/3 o pow. 0,1156 ha i 1487/4 o pow. 0,1163 ha przedstawionych na mapie podziału zaewidencjonowanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za numerem P.1423.2015.615 -przez posiadacza samoistnego Tadeusza Wesołowskiego. Wzywa się osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 • I Ns 367/17

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt sprawy I Ns 367/17 toczy się postępowanie z wniosku Marianny Płużyńskiej z udziałem Barbary Stańczykowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Stańczykowskiej z domu Rokickiej córki Jana i Walerii, zmarłej w dniu 10 września 2004 roku w miejscowości Klwów, powiat przysuski i tam ostatnio stale zamieszkałej. Wzywa się spadkobierców wskazanej powyżej zmarłej, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Przysusze i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku

 • I Ns 386/17

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 386/17 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grójec o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Myślakowice, gmina Odrzywół, powiat przysuski, oznaczonej numerami działek: 1837 o pow. 1,11 ha, 1838 o pow. 0,38 ha i 1839/1 o pow. 3,60 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za nr kancelaryjnym GK.III.6621.2.59.2017, przez posiadacza samoistnego- Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grójec. Wzywa się osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 • I Ns 191/17

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt sprawy I Ns 191/17 toczy się postępowanie z wniosku Jadwigi i Stanisława małż. Paliwodów oraz Marianny Paliwoda z udziałem: Antoniego Paliwody zam. Gościniec, Genowefy Tersy, Krystyny Paliwoda, Elżbiety Paliwoda, Joanny Juszczyńskiej, Zbigniewa Paliwody, Haliny Stępień, Kazimierza Habiery, Sławomira Habiery, Jadwigi Habiery, Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sołtysy o stwierdzenie nabycia własności przez posiadacza samoistnego (uwłaszczenie) nieruchomości położonej w miejscowości Sołtysy, gmina Gielniów, powiat przysuski, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 833/2 o powierzchni 5,6907 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za nr kancelaryjnym GK.III.6621.4.8.2014 przez posiadaczy samoistnych- Jadwigę i Stanisława małż. Paliwodów oraz Mariannę Paliwoda. Wzywa się osoby zainteresowane, w tym w szczególności spadkobierców po zmarłym uczestniku Ryszardzie Jaźwic- s. Franciszka i Rozalii, którego zwłoki odnaleziono w dniu 08.02.2017r. w Gościńcu, gdzie miał ostatnie miejsce zwykłego pobytu, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego –uwłaszczenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 • I Ns 190/17

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt sprawy I Ns 190/17 toczy się postępowanie z wniosku Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sołtysy z udziałem: Marianny Paliwody, Joanny Juszczyńskiej, Zbigniewa Paliwody, Haliny Stępień, Jadwigi Paliwody, Stanisława Paliwody, Elżbiety Paliwody, Antoniego Paliwody, Krystyny Paliwody i Genowefy Tersa o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Sołtysy, gmina Gielniów, powiat przysuski, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 833/2 o powierzchni 5,6907 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za nr kancelaryjnym GK.III.6621.4.107.2014 przez posiadacza samoistnego– Spółkę dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sołtysy. Wzywa się osoby zainteresowane, w tym w szczególności spadkobierców po zmarłym uczestniku Ryszardzie Jaźwic- s. Franciszka i Rozalii, którego zwłoki odnaleziono w dniu 08.02.2017r. w Gościńcu, gdzie miał ostatnie miejsce zwykłego pobytu, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia dotyczące spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-02
Publikacja w dniu:
2018-03-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-03
Publikacja w dniu:
2017-07-03
Opis zmiany:
b/d