Ogłoszenia dotyczące spraw

Artykuły

 • I Ns 223/17

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze w sprawie I Ns 223/17 toczy się postępowanie z wniosku Wierzytelności Glob sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Prawda c. Franciszka i Bronisławy z domu Wielocha zmarłej 16 sierpnia 2013 roku w Radomiu a ostatnio stale zamieszkałej w Sławnie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu w którym toczy się postępowanie i wykazali swoje prawa do spadku gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 • I Ns 281/18

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygnaturą I Ns 281/18 toczy się postępowanie z wniosku Bogusławy Kamińskiej z udziałem Marii Czyżykowskiej, Elżbiety Kacprzak, Marii Gutowskiej, Andrzeja Smagowskiego, Kazimierza Dębskiego, Marii Wojtunik, Adama Smagowskiego, Janiny Burskiej, Krystyny Karsznia, Danuty Wesołowskiej, Antoniego Smagowskiego, Stanisława Smagowskiego, Krystyny Drzemnickiej, Kazimierza Smagowskiego, Henryka Adama Czyżykowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Joannie Michalskiej z d. Smagowskiej, córce Tomasza i Franciszki, zmarłej 17 listopada 1994 r. w Sokolnikach Suchych i tam stale zamieszkałej przed śmiercią. Wzywa się spadkobierców Joanny Michalskiej, a w szczególności spadkobierców po Janie Smagowskim, synu Tomasza i Franciszki, zm. 28.07.1974 r., Wiesławie Smagowskim synu Tomasza i Franciszki, Walentym Smagowskim synu Tomasza i Franciszki, zm. 31.07.1972 r., aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i udowodnili swój interes prawny, gdyż w przeciwnym razie Sąd pominie ich jako spadkobierców.

 • I Ns 450/18

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze w I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 450/18, toczy się postępowanie z wniosku Teresy Zagdańskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości składającej się z działek nr 5 i 6 o łącznej powierzchni 0,0900 ha, położonej w miejscowości Jakubów gm. Przysucha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za nr kancelaryjnym GK.III.6621.5.138.2018, przez posiadacza samoistnego Teresę Zagdańską. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w tym w szczególności spadkobierców Krystyny Siciarz, aby w terminie trzech miesięcy od opublikowania ogłoszenia, zgłosili swój udział w sprawie i udowodnili przysługujące im prawo do ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie na rzecz wnioskodawcy o ile zostanie ono udowodnione.

 • I Ns 175/18

  „W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt sprawy I Ns 175/18 toczy się postępowanie z wniosku Józefa Kucper s. Józefa i Adeli o stwierdzenie na jego rzecz nabycia przez zasiedzenie własności zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Ninków, gmina Borkowice, powiat przysuski, złożonej z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 844, 918, 919 i 920 o łącznej powierzchni 0,35 ha (trzydzieści pięć arów), przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za Nr kancelaryjnym GK.III.6621.1.24.2018. Wzywa się osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione”.

 • I Ns 290/17

  „W Sądzie Rejonowym w Przysusze w sprawie I Ns 290/17 toczy się postępowanie z wniosku Wiesławy Bożeny Kwiatkowskiej i Danuty Iwony Kwiatkowskiej o stwierdzenie nabycia na własność przez zasiedzenie nieruchomości oznaczonej jako działki numer 347/2 o pow. 0,0900 ha, 640 o pow. 0,2400 ha, 658 o pow. 0,4300 ha, 690 o pow. 0,2766 ha, 711 o pow. 0,0608 ha, 647/2 o pow. 0,5857 ha położonej w Rzucowie gmina Borkowice. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców Józefa Wojtaszewskiego s. Piotra i Ludwiki, Feliksy Wojtaszewskiej z d. Słoń c. Michała i Józefy, Marii Wojtaszewskiej c. Feliksa i Walerii, Marii Wojtaszewskiej c. Franciszka i Feliksy, aby w terminie 3 miesięcy licząc od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postepowanie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie na własność przez zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.”

 • I Ns 192/18

  „W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygnaturą akt  I Ns 192/18 toczy się postępowanie z wniosku Anny Gagackiej i Kazimierza Gagackiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Wir gm. Potworów, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 373,374,378,379,383,384/2,389,391,392 o łącznej powierzchni 5,7259 ha, przedstawionych na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za numerem kancelaryjnym GK.III.6621.3.1.2018 . Wzywa się osoby zainteresowane, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Sądu w którym toczy się postepowanie i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione”.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia dotyczące spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-02
Publikacja w dniu:
2018-03-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-03
Publikacja w dniu:
2017-07-03
Opis zmiany:
b/d