Ogłoszenia dotyczące spraw

Artykuły

 • I Ns 425/19

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 425/19 toczy się postępowanie z wniosku: Jolanty Stefańskiej i Janiny Kietlińskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Wymysłowie, gmina Borkowice, powiat przysuski, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 235 o pow. 0,0500 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za Nr kancelaryjnym GK.III.6621.12.103.2019, a której własność zgodnie z Aktem Własności Ziemi przysługuje Julianowi Wiórkiewiczowi s. Pawła i Bronisławy - przez posiadacza samoistnego Jolantę Stefańską i Janinę Kietlińską. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 222/20

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 222/20 toczy się postępowanie z wniosku Zofii Tomala o stwierdzenie nabycia przez nią przez zasiedzenie własności niezabudowanej nieruchomości położonej w m. Zadąbrów, gmina Wieniawa, powiat przysuski, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 29 o powierzchni 3,0200 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za Nr kancelaryjnym GK.III.6621.82.28.2020. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 215/20

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 215/20 toczy się postępowanie z wniosku Zofii Gawin o stwierdzenie nabycia przez nią przez zasiedzenie własności niezabudowanej nieruchomości położonej w m. Koryciska, gmina Wieniawa, powiat przysuski, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 418 o pow. 1,1500 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za Nr kancelaryjnym GK.III.6621.82.12.2020. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 33/20

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 33/20 toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Pietrasa i Jolanty Pietras o stwierdzenie nabycia przez nich przez zasiedzenie własności zabudowanej nieruchomości położonej w m. Rudno, gmina Borkowice, powiat przysuski, złożonej z działek o nr ewidencyjnych: 130, 159, 198 i 311 o łącznej pow. 2,3000 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za Nr kancelaryjnym GK.III.6621.12.119.2019. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 124/20

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygnaturą I Ns 124/20 toczy się postępowanie z wniosku Małgorzaty Cichosz z udziałem Kazimierza Tarnawskiego, Danuty Pogorzelskiej, Krystyny Szwed o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Drab z d. Tarnawska, zm. 14.10. 1979 r. w Radomiu, ostatnio stale zamieszkałej w Goździkowie. Wzywa się spadkobierców Czesławy Drab, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i udowodnili swój interes prawny, gdyż w przeciwnym razie Sąd pominie ich jako spadkobierców

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 84/20

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze  pod sygn.  INs 84/20  toczy się sprawa z wniosku  Macieja Stolińskiego z udziałem Marzeny Stolińskiej, Stanisławy Stolińskiej, Elżbiety Stolińskiej, Wioletty Piątkowskiej,  Katarzyny Kilianek o zasiedzenie własności  nieruchomości  w msc. Zygmuntów gm. Gielniów, składającej się z działek 486, 575, 848 o łącznej pow.  2,47 ha, przedstawionych na mapie  przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze  za numerem GK.III.6621.22.09.2020  przez posiadaczy samoistnych Macieja i Marzenę Stolińskich. Wzywa się osoby zainteresowane, a zawłaszcza spadkobierców Kazimierza Stolińskiego, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się  niniejszego ogłoszenia  zgłosiły się  i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie  Sąd stwierdzi  nabycie własności przez zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 124/20

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygnaturą I Ns 124/20 toczy się postępowanie z wniosku Małgorzaty Cichosz z udziałem Kazimierza Tarnawskiego, Danuty Pogorzelskiej, Krystyny Szwed o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Drab z d. Tarnawska, zm. 14.10. 1979 r. w Radomiu, ostatnio stale zamieszkałej w Goździkowie. Wzywa się spadkobierców Czesławy Drab, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i udowodnili swój interes prawny, gdyż w przeciwnym razie Sąd pominie ich jako spadkobierców.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 146/20

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 146/20 toczy się postępowanie z wniosku Ireneusza Siary o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Wacławowie, gm. Wolanów, powiat radomski, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 1017/1 o pow. 0,2300 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Radomskiego za Nr kancelaryjnym GKN-IV.6621.1.4157.2019, a stanowiącej własność zmarłego Wacława Kokoszy s. Józefa - przez posiadacza samoistnego- Ireneusza Siarę.  Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 452/19

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 452/19 toczy się postępowanie z wniosku Alicji Wróbel z udziałem Stefana Wróbla, Urszuli Fidor, Mariana Fidora, Witolda Szymaniaka, Agnieszki Tokarski, Bronisławy Paraschidu, Dariusza Motyl, Jadwigi Motyl o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Skrzyńsku, gmina Przysucha, składającej się z działki nr 585 o pow. 0,35 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za Nr kancelaryjnym GK.III.6621.65.151.2019 przez posiadaczy samoistnych- Alicję i Stefana małż. Wróbel. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia dotyczące spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-09
Publikacja w dniu:
2019-08-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-02
Publikacja w dniu:
2018-03-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-03
Publikacja w dniu:
2017-07-03
Opis zmiany:
b/d