Kontrole przeprowadzone w sądzie

Kontrole przeprowadzone w Sądzie Rejonowym w Przysusze przez instytucje lub zewnętrzne organy kontroli

L.p. Instytucja lub
organ kontrolujący
Temat kontroli Dokumenty Lokalizacja
dokumentu
1. ARCHIWUM PAŃSTWOWE
W RADOMIU 
Kontrola
archiwum
zakładowego 
protokół z
kontroli 
Link do dokumentu
2.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH  RADOM

Wydział Kontroli  Płatników Składek 
Prawidłowość i rzetelność obliczania
składek na ubezpieczenia społeczne
oraz innych składek …. 

Protokół

kontroli 
Link do dokumentu 
3.        
4.        

Rejestr zmian dla: Kontrole przeprowadzone w sądzie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-26
Publikacja w dniu:
2018-04-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-26
Publikacja w dniu:
2018-04-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-06
Publikacja w dniu:
2018-03-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-06
Publikacja w dniu:
2018-03-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-02
Publikacja w dniu:
2018-03-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-02
Publikacja w dniu:
2018-03-02
Opis zmiany:
b/d