Kasa i konta bankowe

Numery kont Sądu Rejonowego w Przysusze:


Numer konta, na które należy wpłacać opłaty sądowe i koszty

Narodowy Bank Polski O/O Warszawa

  • I Wydział Cywilny - 55 1010 0055 1733 0050 8700 0001
  • II Wydział Karny - 28 1010 0055 1733 0050 8700 0002
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 98 1010 0055 1733 0050 8700 0003
  • V Wydział Ksiąg Wieczystych - 44 1010 0055 1733 0050 8700 0005
  • Samodzielna Sekcja Administracyjna - 70 1010 0055 1733 0050 8700 0022

 

 

Rachunek, na które należy wpłacać zaliczki na postępowanie sądowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego III o/Warszawa

13 1130 1062 0000 0564 0120 0001

 

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w PLN

PLN    54 1130 1017 0021 1000 0090 0004

 

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w USD

USD    27 1130 1017 0021 1000 0090 0005

 

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w EUR

EUR    11 1130 1017 0021 1000 0090 0002

 

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w CHF

CHF    38 1130 1017 0021 1000 0090 0001

 

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w GBP

GBP    81 1130 1017 0021 1000 0090 0003

 

Konto Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:

BGK III O/Warszawa

76 1130 1017 0000 0564 0120 0008

 Podanie poniższych danych przyspieszy przekazanie wpłaty odpowiedniemu wydziałowi:
- Imie i Nazwisko
- Nazwa Sądu i Wydziału
- Dokładną sygnaturę sprawy

Od dnia 01.08.2019 roku funkcjonuje w Sądzie wpłatomat, który został ustawiony na końcu korytarza głównego na parterze w budynku Sądu przy Al. Jana Pawła II 11 przy sali rozpraw nr II.

Wpłatomat będzie obsługiwał wyłącznie wpłaty bezgotówkowe (karta płatnicza).

Jednocześnie informujemy, że w Sądzie nie będzie prowadzona obsługa kasowa (brak możliwości dokonania wpłaty gotówką).Wpłaty gotówkowej na konto Sądu można dokonać w punktach Poczty Polskiej na terenie całej Polski.

 

 

Artykuły

  • Brak możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków

    Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądwoych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 408) zmienione rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 22 czerwca 2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 948), które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 300, 398. 770, 914, 1293), o którym mowa w art. 9 ust. I ustawy,  ww. przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.

    Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Kasa i konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-01
Publikacja w dniu:
2019-08-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-02
Publikacja w dniu:
2018-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-02
Publikacja w dniu:
2018-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-12
Publikacja w dniu:
2017-10-12
Opis zmiany:
b/d