Informacja o dodatkowych dniach wolnych od pracy w Sądzie Rejonowym w Przysusze w 2020 r.

ZARZĄDZENIE
Nr Adm. 021 – 3/20
Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu
z dnia 29 stycznia 2020 roku
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku

 

          Na mocy art. 30 ust.1 ustawy z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1915) w związku z art. 18 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) zarządzamy co następuje;

§1
Ustalamy dzień 12 czerwca 2020 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Przysusze z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu 06 czerwca 2020 roku.

§2
Ustalamy dzień 14 sierpnia 2020 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Przysusze, w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 roku.

§3
Ustalamy dzień 24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Przysusze, w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 roku;

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian dla: Informacja o dodatkowych dniach wolnych od pracy w Sądzie Rejonowym w Przysusze w 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-07
Publikacja w dniu:
2020-02-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-07
Publikacja w dniu:
2020-02-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-07
Publikacja w dniu:
2020-02-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-07
Publikacja w dniu:
2020-02-07
Opis zmiany:
b/d