Informacja o dodatkowych dniach wolnych od pracy w Sądzie Rejonowym w Przysusze w 2019 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA SĄDU REJONOWEGO W PRZYSUSZE
I DYREKTORA SĄDU OKRĘGOWEGO W RADOMIU
z dnia 14 listopada 2019 roku
Nr Adm-021-25 /19

 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. 2018, poz.1915-  t.j.) w związku z art. 18 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury ( Dz.U. 2018, poz.577- t.j.)

zarządzamy co następuje:

§ 1

ustalamy dzień 24 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników
Sądu Rejonowego w Przysusze z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu 07 grudnia 2019 roku (sobota).

  § 2

W dniu 07 grudnia 2019 roku (sobota) ustala się czas pracy Sądu w godzinach od 7:30 do 15:30.

 § 3

O treści zarządzenia poinformować pracowników Sądu Rejonowego w Przysusze.

Treść zarządzenia zamieścić na stronie internetowej Sądu.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
SĄDU OKRĘGOWEGO
Jan Kulig
PREZES
SĄDU REJONOWEGO
Waldemar Żytniak

Rejestr zmian dla: Informacja o dodatkowych dniach wolnych od pracy w Sądzie Rejonowym w Przysusze w 2019 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-18
Publikacja w dniu:
2019-11-18
Opis zmiany:
b/d