Prokuratury rejonowe, okręgowe, apelacyjne

 Prokuratury rejonowe, okręgowe, apelacyjne

 
 
Prokuratura Rejonowa w Przysusze
26-400 Przysucha
ul. Radomska 24
tel. (048) 675-22-50
fax. (048) 675-27-08

Obszar właściwości:
 • Borkowice
 • Gielniów
 • Klwów
 • Odrzywół
 • Potworów
 • Przysucha
 • Rusinów
 • Wieniawa
 • Wolanów

  Prokuratura Okręgowa w Radomiu
  26-600 Radom
  ul. Malczewskiego 7
  tel. (048) 368-07-00 w.5, 368-07-40
  fax. (048) 368-07-36

  Prokuratura Apelacyjna w Lublinie
  20-950 Lublin
  ul.Okopowa 2a
  tel. (081) 528-81-81, 528-82-50
  fax.(081) 532-32-19