Obwieszczenia o licytacjach komorniczych

Artykuły

 • Obwieszczenie licytacji komorniczej Km 1121/17

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze na podstawie art. 953 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz.  10:00
  w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Przysusze przy ul. Staszica 11 odbędzie się:

  D R U G A     L I C Y T A C J A

  Udziału 1/3 części w nieruchomości ozn. jako dz. nr 115, 116, 155, 157, 158, 290 położone w msc. Komorów gm. Wieniawa oraz dz. nr 218/2, 219, 392 położone w msc. Kamień gm. Wieniawa o łącznej pow. 7,9200 ha.

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie licytacji komorniczej Km 1585/16

   O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze na podstawie art. 953 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 listopada 2019 roku o godz.  10:30
  w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Przysusze przy ul. Staszica 11 odbędzie się:

   D R U G A    L I C Y T A C J A

  Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
  oznaczonej jako działka nr 4243/2 o pow  0,0420 ha, położona w Przysusze

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Obwieszczenia o licytacjach komorniczych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-15
Publikacja w dniu:
2019-02-15
Opis zmiany:
b/d