Obwieszczenia o licytacjach komorniczych

Artykuły

 • Obwieszczenie licytacji komorniczej Km 387/18

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze na podstawie art. 953 kpc, podaje do publicznej wiadomości,
  że w dniu 27 lutego 2020 roku o godz. 09:00

  w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Przysusze przy ul. Staszica 11 odbędzie się:

  D R U G A     L I C Y T A C J A

  Nieruchomość rolna składająca się z dz. nr 465/2, 533/1, 533/2, 533/3
  o łącznej pow. 1,0508 ha, położona we wsi Kłudno gm. Wieniawa

  Dla niniejszej nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przysusze
  prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1P/00037036/2.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Obwieszczenia o licytacjach komorniczych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-15
Publikacja w dniu:
2019-02-15
Opis zmiany:
b/d