Dyrektor

Funkcję Dyrektora Sądu Rejonowego w Przysusze 
pełni Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu Pan Jan Kulig.

Imię: Jan
Nazwisko: Kulig 

tel. 48 368 0390
e-mail: dyrektor@radom.so.gov.pl

Al. Grzecznarowskiego 2
26-600 Radom
pokój Nr 501

Rejestr zmian dla: Dyrektor